Świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (potocznie swiadectwo energetyczne lub certyfikat energetyczny) jest to dokument okreslający wartość rocznego zapotrzebowania na energię. Zapotrzebowanie jest wyliczane dla dwóch wskaźników, energii pierwotnej (wskaźnik EP) oraz energii końcowej (wskażnik EK).
Energia pierwotna określa ilość energii zawartych w pierwotnych nośnikach energii (przykłąd gaz ziemny, węgiel kamienny, drewno opałowe) niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzanie budynku, ciepłej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Energia końcowa jest to ilość energii jaką musimy zakupić na potrzeby ogrzania budynku, ciepłej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przeliczeniu na metr kwadratowy powieźchni użytkowej budynku.

Jakie budynku muszą posiadać świadectwo energetyczna?

  • Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.
  • Budynki użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m
  • Budyneki po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku
  • Mieszkania
  • Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową

Lokalizacje