Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciepło ze źródeł odnawialnych

Od 3 pazdziernika 2013 roku w skład projektu budowlanego powinna wchodzić analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciepło ze źródeł odnawialnych. Analiza powinna być sporządzona przez osobę uprawnioną przede wszystkim po to aby wskazać inwestorowi różne mozliwości zaopatrzenia budynku w ciepło a przez to pokazać koszty użytkowania budynku przez następne lata.

Analiza powinna porównywać dwa systemy zaopatrzenia w energię:

-system konwencjonalny i system alternatywny lub,

-system konwencjonalny oraz system hybrydowy

Wykonujemy analizy na terenie  miejscowości : Warszawa, Pruszków, Piaseczno, Konstancin- Jeziorna, Góra Kalwaria, Józefosław, Tarczyn, Nadarzyn. Grodzisk Mazowiecki, Komorów, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Lesna.  Jeżeli posiadają Państwo informację niezbędne do obliczeń w postaci elektronicznej istnieje mozliwość realizacji zdalnej na terenie całego kraju.

Co powinna zawierac analiza:

a)   roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody
użytkowej  oraz  chłodzenia  obliczone  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  metodologii  obliczania
charakterystyki energetycznej budynków,
b)   dostępne nośniki energii,
c)   warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
d)   wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
–   systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
–   systemu  konwencjonalnego  oraz systemu  hybrydowego, rozumianego jako  połączenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
e)   obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
f)   wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię