Operaty wodno-prawne

 

Przygotowujemy kompletną dokumentację – operaty wodno prawne na przebudowę sieci drenarskiej zwanej sączkami.

Jeżeli posiadają Państwo na swojej działce sieć drenarską popularnie zwaną sączkami, która koliduje z nowoprojektowanym budynkiem to trzeba ją przebudować. Przed przystąpieniem do przebudowy należy wykonać operat wodnoprawny przebudowy sieci drenarskiej który należy uzgodnić w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji  i Urządzeń Wodnych odpowiednim dla lokalizacji działki.

Do sporządzenia operatu wodnoprawnego potrzebne są następujące dokumenty:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo,
  • uzgodnienie przebiegu urządzeń melioracyjnych wydany przez Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie przebudowy przedmiotowej sieci drenarskiej,
  • mapa do celów projektowych,
  • oświadczenie właścicieli działki o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • w szczególnych przypadkach zgody właścicieli działek ościennych na przebudowę sieci drenarskiej.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.