Projekty przyłączy gazu, wod-kan

Opracowywanie projektów przyłączy gazu, wody i kanalizacjiOdbiory kominiarskie i gazoweOcena stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej w tym wydawanie opinii kominiarskich i odbiorów gazowych.

Projektowanie instalacji sanitarnychOpracowywanie projektów instalacji sanitarnych, grzewczych wentylacji i klimatyzacji