Projekt przyłącza gazowego

Podłączenie gazu do domu składa się z kilku etapów. Należy dopełnić szeregu formalności oraz wykonać projekt przyłącza gazu przez osobę do tego uprawnioną.

Etapy podłączenia gazu do domu jednorodzinnego

1.  Projekt budowlany

W celu wykonania projektu przyłącza niezbędne są:

– warunki przyłączenia do sieci gazowej. W tym celu należy wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia i złożyć go w najbliższej gazowni. Wniosek można pobrać z poniższego linka:

https://pgnig.pl/documents/10184/1839862/Wniosek+o+okreslenie+warunk%C3%B3w+BI_OKI.1.A_052018_PGNiG+OD_INT.pdf/1d89540e-617a-45dc-9cd6-df51630bbd76

– mapa do celów projektowych. Mapa musi być nie starsza niż rok, wykonana przez uprawnionego geodetę.

– projekt budynku. Do wykonania projektu będzie konieczny jeszcze projekt samego budynku, który już zapewne został wykonany  przez architekta lub należy wykonać inwentaryzacje budynku.

Gdy mamy już zebrane powyższe załączniki należy zgłosić się do projektanta z odpowiednimi uprawnieniami celem sporządzenia projektu instalacji gazowej. Czas wykonania projektu to około dwa tygodnie.

2. Pozwolenie na budowę

Gdy mamy już gotowy projekt należy złożyć go w właściwym Powiatowym Starostwie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź w sprawie pozwolenia budowlanego wynosi 65 dni.

3. Budowa instalacji gazowej

Po otrzymaniu pozwolenia i uprawomocnieniu się decyzji  o pozwolenie na budowę można przystąpić do realizacji samego przedsięwzięcia. W tym celu należy zakupić dziennik budowy i złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowanego:

  • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
  • Oświadczanie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Gdy mamy już sprawy formalne poza sobą czas na wykonanie samej instalacji która musi być zakończona próbą szczelności i zakończeniem samej budowy przez kierownika budowy.

Należy również pamiętać o formalnym zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowanego, w tym celu należy przygotować i złożyć poniższe dokumenty:

    • Zawiadomienie o zakończeniu budowy
    • Oświadczanie końcowe kierownika budowy

Uzupełniony i zakończony przez kierownika dziennik budowy

4. Umowa z dostawcą i podłączenie gazu

Następnym krokiem jest podłączenie samego gazu, należy w tym celu złożyć wniosek o zawarcie umowy, co można uczynić osobiście w Biurze Obsługi Klienta dostarczając poniższe dokumenty:

  • Zgłoszenie właściciela budynku o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, wniosek można pobrać z poniższego linka:

http://pgnig.pl/documents/10184/1839862/ZG%C5%81OSZENIE+GOTOWOSCI+INSTALACJI+GAZOWEJ+DO+NAPE%C5%81NIENIA+PALIWEM+GAZOWYM_oki.1.G_18012017_PSG_FINAL_IA.pdf/8bf61eff-66bd-47fd-87ed-f79488bca9bb

  • Główną próbę szczelności
  • Opinie kominiarską z odbioru końcowego kominów z przewodami wentylacyjnymi i spalinowymi potwierdzających wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym

Po podpisaniu umowy z dostawcą następuje montaż gazomierza i zostaje podany termin rozpoczęcia dostawy.

Po wykonaniu wszystkich powyższych formalności możemy się cieszyć z dobrodziejstw instalacji gazowej w naszym budynku.

Jako jedna z niewielu firm wykonujemy instalacje od projektu po wykonawstwo i ostateczne odbiory. Współpracujemy z miejscowymi uprawnionymi geodetami co znacznie przyspiesza czas uzyskania mapy do celów projektowych .

Przykładowy koszt wykonania projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla domku jednorodzinnego to ok 800zł. Prosimy o przesłanie mapy do celów informacyjnych lub projektowych oraz warunków technicznych w celu uzyskania dokładnej wyceny na adres projektsan@wp.pl.

Koszt wykonania samego przyłącza jest uzależniony od ilości wykopu ilości metrów instalacji w samym budynku.