Cennik

*Ceny usług uzależnione są od lokalizacji budowy, powierzchni budynku, rodzaju instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji.
 
Cena za wykonanie usługi Świadectwo Energetyczne:
Lokal mieszkalny od 800zł
Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 250m2 od 800zł
Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 250m2 od 1000zł
Budynki wielorodzinne od 2000zł
Pozostałe budynki np. hale produkcyjne, hale magazynowe, usługowe, biurowce itd. od 1000zł

Cena za wykonanie usługi Charakterystyka Energetyczna z Analizą Możliwości Racjonalnego Wykorzystania Systemów Alternatywnych Zaopatrzenia w Energię i Ciepło:

Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 250m2 od 500zł
Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 250m2 od 600zł
Budynki wielorodzinne od 1500zł
Pozostałe budynki np. hale produkcyjne, hale magazynowe, usługowe, biurowce itd. od 800zł

Cena za wykonanie usługi Odbiór Przewodów Kominowych i Sprawdzenie Szczelności Instalacji Gazowej:

Opinia kominiarska dla potrzeb rozdzielni gazu (jednorodzinne) 300 zł
Opinia kominiarska po zakończeniu budowy (jednorodzinne) 300 zł
Protokół szczelności instalacji gazowej po zakończeniu budowy (jednorodzinne) 200 zł
Opinia kominiarska z protokołem szczelności inst. gazowej po zakończeniu budowy 400 zł
Dla pozostałych budynków ceny uzgadnianie indywidualnie   —

Cena za wykonanie usługi Operat Wodnoprawny Przebudowy Sieci Drenarskiej:

Cena jest uzależniona od wielkości przedsięwzięcia ustalana indywidualnie dla każdego projektu.

Przykładowo przy operacie wodnoprawnym przebudowy do 2 sączków na działce do 2000m2 – 1200zl

Cena za wykonanie usługi Projekty Instalacji Sanitarnych:

Cena jest uzależniona od wielkości przedsięwzięcia ustalana indywidualnie dla każdego projektu.

Przykładowo projekt ogrzewania, wod-kan i rekuperacji dla domku jednorodzinnego o pow. do 250m2 – 2280zł

Każda wycena może mieć również charakter indywidualny, który uzależniony jest od:

  • typu budynku,
  • kompletności dokumentacji projektowej,
  • powierzchni i kubatury obiektu,
  • stopnia skomplikowania konstrukcji,
  • rodzaju zastosowanych w obiekcie instalacji, wentylacji, klimatyzacji, bądź innego niestandardowego wyposażenia

Cena za wykonanie przyłączy wody i kanalizacji oraz gazu:

Cenę wykonania projektu przyłączy wody i kanalizacji ustalamy indywidualnie po przesłaniu warunków technicznych ze względu na różny stopień trudności wykonania poszczególnego zadania.

Projekt instalacji gazu (instalacja wewnętrzna i zewnętrzna) dla domku jednorodzinnego wynosi 1000zł.